Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób dane użytkowników portalu Łowcy Krypto są gromadzone i przetwarzane. Obowiązek … wynika z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Definicje

Użytkownik/Czytelnik –
Portal/Strona –
RODO –

1. Administrator danych osobowych

Do celów przepisów o ochronie danych, w tym ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”), administratorem danych osobowych użytkownika jest właściciel portalu Łowcy Krypto. W każdej chwili można skontaktować się pod adresem: kontakt[at]lowcykrypto.pl

2. Zasady gromadzenia danych

Dane użytkowników portalu Łowcy Krypto gromadzimy wg następujących zasad:

 • gromadzimy dane osobowe zgodnych z prawem i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby
 • Przed lub w momencie gromadzenia danych osobowych określimy cele, dla których informacje są gromadzone
 • gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do realizacji określonych przez nas celów oraz do innych celów pomocniczych, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa
 • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być wykorzystywane oraz, w zakresie niezbędnym dla tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne
 • Będziemy chronić dane osobowe, stosując rozsądne zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
 • Udostępnimy klientom informacje na temat naszych polityk i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
 • Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów

3. Wykorzystanie danych

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie, gdy:

 • mamy na to zgodę użytkownika; lub
 • musimy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług; lub
 • mamy uzasadniony interes w gromadzeniu danych w celu dostarczania i ulepszania produktów i usług; lub
 • wprowadziliśmy środki techniczne w celu anonimizacji danych zebranych od użytkownika

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami pod adresem kontakt[at]lowcykrypto.pl.

4. Gromadzone dane

 • pliki „cookie” – możemy rejestrować informacje o użytkowniku za pomocą plików „cookie”, małych plików danych przechowywanych przez przeglądarkę i wysyłanych z powrotem do nas podczas wykonywania żądań. Używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania portalu. Informacje te są przechowywane do momentu usunięcia przez użytkownika plików cookie w ustawieniach przeglądarki.
 • adres IP – kiedy odwiedzasz nasz portal, rejestrujemy Twój adres IP wraz z agentem przeglądarki oraz datą i godziną dostępu. Dane te wykorzystujemy w celu zapobiegania nadużyciom i do celów statystycznych.
 • dane dotyczące użytkowania / analityka – Możemy rejestrować informacje o korzystaniu z naszej platformy za pomocą „Google Analytics”, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Nasza integracja z Google Analytics anonimizuje adres IP użytkownika. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • adres email w systemie komentarzy – przy dodawaniu komentarzy pod artykułami niezbędne jest uzupełnienie adresu email w formularzu.

5. Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji, które zostały wymienione poniżej:

 • Możemy udostępniać dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym i partnerom biznesowym w celu świadczenia (realizacja usług) i ulepszania (uzasadniony interes) naszych usług.
 • Możemy udostępniać dane osobowe do celów prawnych, ochrony i bezpieczeństwa.
 • Nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych umożliwiających identyfikację.
 • Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim.

Czasami niektóre dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach spoza EOG, w których nasze podmioty stowarzyszone i usługodawcy utrzymują obiekty. Zawsze stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto możemy przekazać dane osobowe użytkownika w przypadku sprzedaży naszej firmy (lub części naszych aktywów).

6. Prawa użytkownika

Jako użytkownik portalu masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia (art. 20) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). Możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem kontakt[at]lowcykrypto.pl. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji, w których gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez prawo. W sprawie wycofania zgody można skontaktować się z nami pod adresem kontakt[at]lowcykrypto.pl.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli masz uzasadnione przypuszczenia, że sposób przetwarzania Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w miejscu twojego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane kontaktowe Urzędu znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

7. Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

8. Zmiany w polityce prywatności

Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności w przypadku zmian prawnych lub dodania nowych funkcjonalności do portalu.

Łowcy Krypto
Logo